Kolleksiyon oluşturucu

Uygulamanızı daha anlaşılabilir kılmak amacı ile route verilerinizi bir dosya içerisinde tutmak isteyebilirsiniz. Kolleksiyon oluşturucu uygulamanızda tanımlı olan bir route dosyasını okuduktan sonra route kolleksiyon sınıfını oluşturmanızı sağlar.

Yaml dosyaları

Örnek bir .yaml dosyası

home: 
  path: /
  handler: App\Controller\DefaultController::index
admin/:
  host: example.com
  scheme: http
  middleware: 
    - App\Middleware\Dummy
  dummy:
    path: /dummy/<str:name>/<int:id>
    handler: App\Controller\DefaultController::dummy
require '../vendor/autoload.php';

use Obullo\Router\Route;
use Obullo\Router\RequestContext;
use Obullo\Router\RouteCollection;
use Obullo\Router\Router;
use Obullo\Router\Types\{
  StrType,
  IntType
};
$config = array(
  'types' => [
    new IntType('<int:id>'),
    new StrType('<str:name>'),
  ]
);

Psr7 İsteği

$request = Zend\Diactoros\ServerRequestFactory::fromGlobals();
$context = new RequestContext;
$context->fromRequest($request);

$collection = new RouteCollection($config);
$collection->setContext($context);

Kolleksiyon oluşturucu

use Symfony\Component\Yaml\Yaml;

$data = Yaml::parseFile('/var/www/MyProject/App/routes.yaml');

$builder = new Builder($collection);
$collection = $builder->build($data);

Url Çözümleme

$router = new Router($collection);
if ($route = $router->matchRequest()) {

}

Php dosyası

Örnek bir .php dosyası

return [
  'home' => [
    'path'  => '/',
    'handler'=> 'App\Controller\DefaultController::index',
  ],
  'admin/' => [
    'host' => 'example.com',
    'scheme' => 'http',
    'middleware' => [App\Middleware\Auth::class],
    'dummy' => [
      'path'  => '/dummy/<str:name>/<int:id>',
      'handler'=> 'App\Controller\DefaultController::dummy',
    ]
  ]
];

Kolleksiyon oluşturucu

$data = require '/var/www/MyProject/App/routes.php';

$builder = new Builder($collection);
$collection = $builder->build($data);