Url üretici

Url üreticisi türler içerisinde toUrl metodunu kullanarak güvenli url adresleri yaratır.

public function toUrl($value)
{
  return sprintf('%d', $value);
}

Bir örnek.

$collection->add(
  'dummy/name',
  new Route(
    [
      'method' => 'GET'
      'path' => '/<locale:locale>/dummy/<str:name>',
      'handler' => 'App\Controller\DefaultController::dummy'
    ]
  )
);

Url generator sınıfına parametre gönderelim.

echo (new Obullo\Router\Generator($collection))
  ->generate('dummy/name', ['locale' => 'en', 'name' => 'test']);

Yukarıdaki örneğin çıktısı

// '/en/dummy/test'

Başka bir örnek.

$collection->add(
  'dummy/name/id',
  new Route(
    [
      'method' => 'GET',
      'path' => '/<str:name>/<int:id>',
      'handler' => 'App\Controller\DummyController::index'
    ]
  )
);
echo (new Obullo\Router\Generator($collection))
  ->generate('dummy/name/id', 'name' => 'test', 'id' => 5]);

Yukarıdaki örneğin çıktısı

// '/test/5'