Performans

Obullo router paketi (Zend Diactoros ile)

100 route testi, eşleşmenin en son route ile olması (en kötü senaryo)

ab -n 1000 -c 100 http://router/dummy/index/850/test
Server Software:    Apache/2.4.27
Server Hostname:    router
Server Port:      80

Document Path:     /dummy/index/850/test
Document Length:    22 bytes

Concurrency Level:   100
Time taken for tests:  2.680 seconds
Complete requests:   1000
Failed requests:    0
Total transferred:   189000 bytes
HTML transferred:    22000 bytes
Requests per second:  373.09 [#/sec] (mean)
Time per request:    268.028 [ms] (mean)
Time per request:    2.680 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:     68.86 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)
       min mean[+/-sd] median  max
Connect:    0  2  6.3   0   26
Processing:  15 255 34.4  260   356
Waiting:    8 249 36.0  254   348
Total:     30 258 31.8  261   357

Percentage of the requests served within a certain time (ms)
 50%  261
 66%  267
 75%  270
 80%  272
 90%  280
 95%  294
 98%  324
 99%  344
 100%  357 (longest request)

Hız üzerine odaklanmış diğer route paketleri (Zend Diactoros ile)

100 route testi, eşleşmenin en son route ile olması (en kötü senaryo)

ab -n 1000 -c 100 http://router/dummy/index/850/test
Server Software:    Apache/2.4.27
Server Hostname:    router
Server Port:      80

Document Path:     /dummy/index/850/test
Document Length:    37 bytes

Concurrency Level:   100
Time taken for tests:  2.455 seconds
Complete requests:   1000
Failed requests:    0
Total transferred:   204000 bytes
HTML transferred:    37000 bytes
Requests per second:  407.41 [#/sec] (mean)
Time per request:    245.455 [ms] (mean)
Time per request:    2.455 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:     81.16 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)
       min mean[+/-sd] median  max
Connect:    0  1  4.1   0   16
Processing:  13 233 41.7  242   365
Waiting:    8 228 40.9  236   362
Total:     22 234 38.7  242   365

Percentage of the requests served within a certain time (ms)
 50%  242
 66%  248
 75%  252
 80%  255
 90%  261
 95%  266
 98%  275
 99%  287
 100%  365 (longest request)

Sonuç

Görüldüğü gibi Obullo router paketinin performansı hız üzerine odaklanmış diğer route paketleri ile hemen hemen aynıdır. Obullo router paketi uygulamanın anlaşılabilirliğini kolaylaştırmak ve kaynakları en az kullanarak yüksek performans elde edebilmek amacıyla tasarlanmıştır. Obullo opsiyonel route sorununu route kurallarını alt alta yazarak uygulama içerisinde çözer.

Bir uygulamanın performansı önce insan zihninde başlar. Daha fazla performans elde etmek için uygulamanızı tasarlarken Pipe nesnesi ile route kümelerini gruplara ayırın. Her bir route kümesi için maksimum route sayısının en kötü durumda 50 olmasına özen gösterin.