Pipe ile gruplama

Bir api tasarlıyorsanız yada uygulamanız genişleyebilir bir uygulama ise pipe ile uygulamayı parçalara ayırmak uygulamanızın performansını arttırır.

Örneğin users/ adında bir veri yolu oluşturursak bir pipe bu gruba ait nitelikleri url parçaları üzerinde birleştirir.

$pipe = new Pipe('users/', [App\Middleware\Dummy::class], '<str:name>.router');
$pipe->add('test', new Route('GET', '/test', 'App\Controller\DefaultController::test'));

Http isteği users/ gelmediği sürece bu nesneye ait route kümeleri için preg_match operasyonu uygulanmaz ve uygulamanız parçalara ayrıldığı için performanstan kazanılmış olur.

$collection = new RouteCollection($config);
$collection->setContext($context);

$collection->add('home', new Route('GET', '/', 'App\Controller\DefaultController::index'));

$pipe = new Pipe('users/example/', [App\Middleware\Dummy::class], '<str:name>.router');
$pipe->add('dummy', new Route('GET', '/<int:id>/<str:name', 'App\Controller\DefaultController::test'));
$collection->addPipe($pipe);

Eklenen bir route adına ait değerleri test etmek;

$route = $collection->get('users/example/dummy');

echo $route->getHandler(); // "App\Controller\DefaultController::test"
echo $route->getMethods()[0]; // GET
echo $route->getPattern(); // "/users/example/(?\d+)/(?\w+)"

Yaml içinde pipe

Eğer en yüksek seviyedeki bir kuralın son karakteri "/" ile bitiyorsa bu kural pipe olarak işlem görür.

users/:
  middleware: 
    - App\Middleware\Dummy
  dummy:
    path: /<int:id>/<str:name>
    handler: App\Controller\DefaultController::test