Koşullu tanımlamalar

Koşullu tanımlamalar eşleşmeyi koşula bağlarlar. Koşullar bir route yada pipe nesnesi için tanımlanabilir.

Host

Aşağıdaki route kuralının çalışabilmesi test.example.com host eşleşmesine bağlıdır.

$collection->add('dummy',
  new Route(
    ['GET','POST'],
    '/dummy/(?<name>\w+)',
    'App\Controller\DefaultController:index',
    [],
    'test.example.com'
  )
);

Aşağıdaki route kuralının çalışabilmesi (?<name>\w+).example.com host eşleşmesine bağlıdır.

$collection->add('dummy',
  new Route(
    ['GET','POST'],
    '/dummy/(?<name>\w+)',
    'App\Controller\DefaultController:index',
    [],
    '<str:name>.example.com'
  )
);

Host değeri eğer bir düzenli ifade ise $router->getMatchedHosts() metodu ile host eşleşmeleri alınabilir.

$router = new Router($collection);

if ($router->matchRequest()) {
  echo $router->getMatchedHosts()[0]; // test.example.com
  echo $router->getMatchedHosts()['name']; // test
}

Pipe için bir örnek

$pipe = new Pipe('test/','App\Middleware\Dummy','<str:name>.example.com',['http','https']);

Scheme

Bir route yada pipe kuralının son parametresi eşleşmeyi uri scheme koşuluna bağlar.

$collection->add('dummy',
  new Route(
    ['GET','POST'],
    '/dummy/(?<name>\w+)',
    'App\Controller\DefaultController:index',
    [],
    'test.example.com'
    ['http', 'https']
  )
);

Yaml içinde,

admin/:
  host: admin.example.com
  scheme:
    - http
    - https
  middleware:
    - App\Middleware\Auth
  dummy:
    path: /dummy/<str:name>
    handler: App\Controller\UserController::dummy

Koşullu yükleyici

Herbir alt domain adına ait farklı route dosyası yükleyen bir yükleyici.

$subdomain = strstr($context->getHost(), '.example.com', true); // admin

$loader->load('/var/www/MyProject/'.$subdomain.'_routes.yaml');
$collection = $loader->build($collection);