Koşullu tanımlamalar

Koşullu tanımlamalar eşleşmeyi koşula bağlarlar. Koşullar bir route yada pipe nesnesi için tanımlanabilir.

Host

Aşağıdaki route kuralının çalışabilmesi test.example.com host eşleşmesine bağlıdır.

$collection->add('dummy',
  new Route(
    [
      'method' => ['GET','POST'],
      'path' => '/dummy/(?<name>\w+)',
      'handler' => 'App\Controller\DefaultController:index',
      'host' => 'test.example.com'
    ]
  )
);

Aşağıdaki route kuralının çalışabilmesi (?<name>\w+).example.com host eşleşmesine bağlıdır.

$collection->add('dummy',
  new Route(
    [
      'method' => ['GET','POST'],
      'path' => '/dummy/(?<name>\w+)',
      'handler' => 'App\Controller\DefaultController:index',
      'host' => '<str:name>.example.com'
    ]
  )
);

Host değeri eğer bir düzenli ifade ise $router->getMatchedHosts() metodu ile host eşleşmeleri alınabilir.

$router = new Router($collection);

if ($router->matchRequest()) {
  echo $router->getMatchedHosts()[0]; // test.example.com
  echo $router->getMatchedHosts()['name']; // test
}

Pipe için bir örnek

$pipe = new Pipe(
  'test/',
  [
    'middleware' => App\Middleware\Dummy::class,
    'host' => '<str:name>.example.com',
    'scheme' => ['https']
  ]
);

Scheme

Bir route yada pipe kuralının son parametresi eşleşmeyi uri scheme koşuluna bağlar.

$collection->add('dummy',
  new Route(
    [
      'method' => ['GET','POST'],
      'path' => '/dummy/(?<name>\w+)',
      'handler' => 'App\Controller\DefaultController:index',
      'host' => 'test.example.com'
      'scheme' => ['http', 'https']
    ]
  )
);

Yaml içinde,

admin/:
  host: admin.example.com
  scheme:
    - http
    - https
  middleware:
    - App\Middleware\Auth
  dummy:
    path: /dummy/<str:name>
    handler: App\Controller\UserController::dummy

Koşullu yükleyici

Herbir alt domain adına ait farklı route dosyası yükleyen bir yükleyici.

use Symfony\Component\Yaml\Yaml;

$request = Zend\Diactoros\ServerRequestFactory::fromGlobals();
$context = new RequestContext;
$context->fromRequest($request);

$collection = new RouteCollection($config);
$collection->setContext($context);

$subdomain = strstr($context->getHost(), '.example.com', true); // admin.example.com
$data = Yaml::parseFile('/var/www/MyProject/'.$subdomain.'/routes.yaml');

$builder = new Builder($collection);
$collection = $builder->build($data);