Router

MatchRequest

MatchRequest metodu Psr7 Request nesnesi üzerinden gelen bir http isteğini çözümler. Aşağıdaki gibi bir url yapısına sahip olduğumuzu düşünelim.

http://example.com/<int:id>
http://example.com/<int:id>/<str:name>/

Opsiyonel parametre için tanımlar

$collection->add(
  'dummy/id',
  new Route(
    [
      'method' => 'GET',
      'path' => '/<int:id>',
      'handler' => 'App\Controller\DummyController::index'
    ]
  )
);
$collection->add(
  'dummy/id/name',
  new Route(
    [
      'method' => 'GET',
      'path' => '/<int:id>/<str:name>',
      'handler' => 'App\Controller\DummyController::index'
    ]
  )
);

Eşleşme

$router = new Router($collection);

if ($route = $router->matchRequest()) {

  $handler = $route->getHandler();
  $methods = $route->getMethods();
  if (! in_array($request->getMethod(), $methods)) {
    throw new Exception(
      sprintf('Method %s is not allowed.', $request->getMethod())
    );
  }
  $args = array_merge(array('request' => $request), $route->getArguments());
  // Parse handlers
  $response = null;
  if (is_callable($handler)) {
    $exp = explode('::', $handler);
    $class = new $exp[0];
    $method = $exp[1];
    $response = call_user_func_array(array($class, $method), $args);
  }
  // Emit response
  if ($response instanceof Psr\Http\Message\ResponseInterface) {
    echo $response->getBody();
  }
}

App\Controller\DummyController sınıfı

namespace App\Controller;

use Zend\Diactoros\Response\HtmlResponse;
use Psr\Http\Message\RequestInterface as Request;

class DummyController
{
  public function index(Request $request, int $id, $name = '')
  {
    return new HtmlResponse(
      'Variables: #id:'.sprintf('%d', $id).' #name:'.sprintf('%s', $name)
    );
  }
}

Php ReflectionClass sınıfını kullanarak kontrolör sınıfı çözümlenirken dependency injection yöntemi ile bu sınıfa ait nesneleri otomatik çağırabilirsiniz.

Match

Match metodu Psr7 Request nesnesi olmadan eşleşme gerçekleştirmeye olanak sağlar. Aşağıdaki gibi bir url yapısına sahip olduğumuzu düşünelim.

http://example.com/<str:name>/<int:id>
$collection = new RouteCollection($config);
$collection->setContext($context);
$collection->add(
  'dummy',
  new Route(
    [
      'method' => 'GET',
      'path' => '/dummy/<str:name>/<int:id>',
      'handler' => 'App\Controller\DefaultController::dummy'
    ]
  )
);

Eşleşme

$router = new Router($collection);

if ($route = $router->match('/dummy/test/55','example.com','http')) {
  $args = $route->getArguments();

  var_dump($args['name']); // string "test"
  var_dump($args['id']); // integer 55

  echo $route->getMethods()[0]; // GET
  echo $route->getHandler(); // App\Controller\DefaultController::dummy
}

Url

Url metodu girilen route ismine göre Generator sınıfını kullanarak güvenli url adresleri üretir.

echo $router->url('dummy', ['locale' => 'en', 'name' => 'test']);

Çıktı

// '/en/dummy/test'