Katmanlar

Middleware eklemek

Router sınıfının dördüncü parametresi bir router kuralına http katmanı tayin eder.

$collection->add('dummy',
  new Route(
    ['GET','POST'],
    '/dummy/(?<name>\w+)',
    'App\Controller\DefaultController:index',
    [App\Middleware\Dummy],
  )
);

Pipe sınıfında ise ikinci parametreden http katmanı gönderilir.

$pipe = new Pipe('test/','App\Middleware\Dummy','<str:name>.example.com',['http','https']);

Yaml içinde,

users/:
  middleware: 
    - App\Middleware\Dummy
  dummy:
    path: /<int:id>/<str:name>
    handler: App\Controller\DefaultController::test
    middleware: App\Middleware\Test

Middleware dizisini almak

Router nesnesi getStack metodu route kolleksiyonuna atanan tüm middleware sınıflarına ulaşmanızı sağlar.

if ($router->matchRequest()) {
  print_r($router->getStack()); // Array ( [0] => App\Middleware\Dummy)
}