Katmanlar

Middleware eklemek

Router sınıfının dördüncü parametresi bir router kuralına http katmanı tayin eder.

$collection->add('dummy',
  new Route(
    [
      'method' => ['GET','POST'],
      'path' => '/dummy/(?<name>\w+)',
      'handler' => 'App\Controller\DefaultController:index',
      'middleware' => [App\Middleware\Dummy::class],
    ]
  )
);

Pipe sınıfında ise ikinci parametreden http katmanı gönderilir.

$pipe = new Pipe('test/',
  [
    'middleware' => App\Middleware\Dummy::class,
    'host' => '<str:name>.example.com',
    'scheme' => ['http','https']
  ]
);

Yaml içinde,

users/:
  middleware: 
    - App\Middleware\Dummy
  dummy:
    path: /<int:id>/<str:name>
    handler: App\Controller\DefaultController::test
    middleware: App\Middleware\Test

Middleware dizisini almak

Router nesnesi getStack metodu route kolleksiyonuna atanan tüm middleware sınıflarına ulaşmanızı sağlar.

if ($router->matchRequest()) {
  print_r($router->getStack()); // Array ( [0] => App\Middleware\Dummy)
}