Yerelleştirme

Route kurallarınıza çoklu dil desteği eklemek için TranslationType sınıfının konfigüre edilmesi gerekir.

$config = array(
  'types' => [
    new IntType('<int:id>'),
    new StrType('<str:name>'),
    new TranslationType('<locale:locale>'),
  ]
);

Opsiyonel olarak, dilleri belirli değerlere sınırlamak için ikinci parametreyi kullanabilirsiniz.

new TranslationType('<locale:locale>', '(?<%s>(en|de|es))');

Aşağıdaki gibi bir url yapımız olduğunu varsayalım.

http://example.com/en/dummy/test
$collection->add(
  'dummy',
  new Route(
    [
      'method' => 'GET',
      'path' => '/<locale:locale>/dummy/<str:name>',
      'handler' => 'App\Controller\DummyController::test'
    ]
  )
);

Eşleşen route kuralına ait yerel argümanı $request nesnesine ekleyebilirsiniz. Yerel değer kopyalandıktan sonra argümanlardan aşağıdaki gibi silinmelidir.

if ($route = $router->matchRequest()) {
  $locale = $route->getArgument('locale');
  $request = $request->withAttribute('locale', $locale);
  $route->removeArgument('locale');
}

Tam örnek

if ($route = $router->matchRequest()) {

  $response = null;
  $locale = $route->getArgument('locale');
  $request = $request->withAttribute('locale', $locale);
  $route->removeArgument('locale');

  $args = array_merge(array('request' => $request), $route->getArguments());
  $handler = $route->getHandler();

  // Parse handlers
  if (is_callable($handler)) {
    $exp = explode('::', $handler);
    $class = new $exp[0];
    $method = $exp[1];
    $response = call_user_func_array(array($class, $method), $args);
  }
  // Emit response
  if ($response instanceof Psr\Http\Message\ResponseInterface) {
    echo $response->getBody();
  }
}

App\Controller\DummyController sınıfı

namespace App\Controller;

use Zend\Diactoros\Response\HtmlResponse;
use Psr\Http\Message\RequestInterface as Request;

class DummyController
{
  public function test(Request $request)
  {
    $locale = $request->getAttribute('locale');

    return new HtmlResponse('DummyController::test #locale:'.sprintf('%02s', $locale));
  }
}