Türler

Türler route kuralları içerisindeki argümanların daha esnek bir biçimde yönetilmesini sağlar ve güvenliği arttırır.

$config = array(
  'types' => [
    new IntType('<int:id>'),
    new StrType('<str:name>'),
    new StrType('<str:word>'),
    new AnyType('<any:any>'),
    new BoolType('<bool:status>'),
    new IntType('<int:page>'),
    new SlugType('<slug:slug>'),
    new SlugType('<slug:slug_>', '(?<%s>[\w-_]+)'), // slug with underscore
  ]
);

Varsayılan türler

Tür Regex Route Php Url
AnyType (?<any>.*) http://example.com/<any:any>/ string http://example.com/%s
BoolType (?<status>[0-1]) http://example.com/<bool:status>/ boolean http://example.com/%01d
FourDigitYearType (?<year>[0-9]{4}) http://example.com/<yyyy:year>/ integer http://example.com/%04d
IntType (?<id>\d+) http://example.com/<int:id>/ integer http://example.com/%d
SlugType (?<slug>[\w-]+) http://example.com/<slug:slug>/ string http://example.com/%s
StrType (?<name>\w+) http://example.com/<str:name>/ string http://example.com/%s
TranslationType (?<locale>[a-z]{2}) http://example.com/<locale:locale>/ string http://example.com/%02s
TwoDigitDayType (?<day>[0-9]{2}) http://example.com/<dd:day>/ integer http://example.com/%02d
TwoDigitMonthType (?<month>[0-9]{2}) http://example.com/<mm:month>/ integer http://example.com/%02d

Aşağıda Int türüne ait bir örnek gösteriliyor.

class IntType extends Type
{
  protected $regex = '(?<%s>\d+)';

  /**
   * Php format
   * 
   * @param number $value 
   * @return int
   */
  public function toPhp($value)
  {
    return (int)$value;
  }

  /**
   * Url format
   * 
   * @param mixed $value
   * @return string
   */
  public function toUrl($value)
  {
    return sprintf('%d', $value);
  }
}

Tanımlı tür fonksiyonlarından yeni bir düzenli ifade elde etmek için construct metodu ikinci parametresi kullanılabilir.

new SlugType('<slug:slug>');
new SlugType('<slug:slug_>', '(?<%s>[\w-_]+)'); // slug with underscore

Klonlanan türe ait ismi değiştirmeniz gerekir. Yukarıdaki örnekte slug türüne alt çizgi desteği ekleyebilmek için etiket <slug:slug_> olarak değiştirildi.